KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN 1 MALAYSIA

AHLI BERDAFTAR

MENU TRIAL PAPERS

15 Disember 2011

SOALAN PERCUBAAN PMR 2011


Kedah PMR Trial Paper 2011
Johor PMR Trial Paper 2011
Sabah PMR Trial Paper 2011
Kuala Lumpur PMR Trial Paper 2011
SBP PMR Trial Paper 2011
Kelantan PMR Trial Paper 2011
Perak PMR Trial Paper 2011
Terengganu PMR Trial Paper 2011
Melaka PMR Trial Paper 2011
Perlis PMR Trial Paper 2011
Sarawak PMR Trial Paper 2011
Pulau Pinang PMR Trial Paper 2011
Negeri Sembilan PMR Trial Paper 2011
Pahang PMR Trial Paper 2011

5 Disember 2011

TRIAL PAPERS SPM 2011 & 2010

Pahang 2011Pulau Pinang 2011
Sabah 2011Johor 2011


SBP  2011 
Bahasa Melayu Q&A 
Chemistry Q&A
Biology Q&A 
Pendidikan Islam Q&A 
Teknologi Kejuruteraan Q&A


Koleksi Soalan SPM MRSM 2010
Add Maths


TRIAL SBP SPM 2010
Bahasa Melayu + Skema
Bahasa Inggeris + Skema
Pendidikan Islam + Skema
Sejarah + Skema
Additional Mathematics P1+P2+ Marking Scheme
Mathematics P1+ P2 + Marking Scheme
Physics 
Chemistry
Biology

PERCUBAAN SBP SPM 2010
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Pendidikan Islam
Sejarah
Mathematics
Additional Mathematics
Physics
Chemistry
Biology
Pengajian AlQuaraan dan Sunnah
EST
Pendidikan Syariah Islamiah
Lukisan Kejuruteraan
Teknology Kejuruteraan

(credits to info zone)

TRIAL KELANTAN SPM 2010
Add Maths [w/ans]
B.Melayu [w/ans]
Biology [w/ans]
Chemistry [w/ans]
English [w/ans]
Maths [w/ans]
P.Islam [w/ans]
Physics [w/ans]
Science [w/ans]
Sejarah Paper 2 [w/ans]
Tasawwur Islam [w/ans]

TRIAL WP SPM 2010
Add Maths [w/ans]
B.Melayu [w/ans]
Biology [w/ans]
Chemistry [w/ans]
English [w/ans]
Maths [w/ans]
P.Akaun [w/ans]
P.Islam [w/ans]
P.Moral [w/ans]
Physics [w/ans]
Sejarah [w/ans]


TRIAL TERENGGANU SPM 2010
Add Maths
B.Melayu
Biology
Chemistry
English
Maths
P.Akaun
P.Islam
Pengajian Kejuruteraan Awam
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Perdagangan
Physics Answer Scheme
PSV Paper 1
Science
Sejarah
Tasawwur Islam


TRIAL N9 SPM 2010
Add Maths [w/ans]
B.Melayu [w/ans]
Biology
Chemistry [w/ans]
Ekonomi Asas [w/ans]
English [w/ans]
ERT [w/ans]
ICT
Maths [w/ans]
P.Akaun [w/ans]
P.Islam [w/ans]
P.Moral [w/ans]
Perdagangan [w/ans]
Physics [w/ans]
PSV
Sains Pertanian
Science
Sejarah [w/ans]
Tasawwur Islam [w/ans]


TRIAL SELANGOR SPM 2010
Add Maths
B.Cina Kertas 2
B.Melayu
B.Tamil
Biology
Chemistry
Ekonomi Asas
English
Geografi
Maths
P.Islam
P.Moral
Perdagangan
Physics
Sains Tambahan
Science
Sejarah


TRIAL JOHOR SPM 2010
Add Maths
B.Melayu
English
Maths
P.Islam
Sejarah
Physics
P.Moral
Chemistry
Biology
P.Akaun


TRIAL SPM PERLIS 2010
Bahasa Arab Tinggi [ K1 ] [ K2 ] SKEMA [ K1 ] [ K2 ]

Bahasa Inggeris [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Bahasa Melayu [ 
K1] [ K2 ] [ SKEMA ]
Biology [
 K1 ][ K2 ] [ K3 ]  [ SKEMA ] [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]
Ekonomi Asas [ 
K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Ekonomi Rumah Tangga [ 
K1 ] [ K2 ][ SKEMA ]
Physics[ 
K1 ] [ K2 ] [ K3 ] [ SKEMA ]
Chemistry [ 
K1 ] [ K2 ] [ K3 ] [ SKEMA ] [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]
Mathematics [
 K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ] [ SKEMA ]
Additional Mathematics [ 
K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ] [K1 ] [ K2 ]
Pendidikan Islam [ 
K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Pendidikan Seni Visual [
 K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ] [ K1 ] [ K2 ]
Perdagangan [
 K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Prinsip Perakaunan [ 
K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Sains [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Sejarah [
 K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ] [ K1 ]


TRIAL SPM PAHANG 2010-SOALAN dan SKETMA


Koleksi Soalan Trial/Percubaan SPM FIZIK 2010
1. SBP: [Download]
2. JOHOR: [Download]
3. PERLIS: [Download]
4. TRENGGANU
    TRG_1/10: [Download]
    TRG_2/10: [Download]
    TRG_3/10: [Download]
    TRG_skema/10: [Download]
5. SABAH NEW
    SBH_1/10: [Download]
    SBH_2/10: [Download]
    SBH_3/10: [Download]
    SBH_skema/10: [Download]
6. KELANTAN NEW!
    KTN1_10: [Download]
    KTN2_10: [Download]
    KTN3_10: [Download]
7. NEGERI SEMBILAN NEW!
    N91_10: [Download]
    N92_10: [Download]
    N93_10: [Download]
    N9_skema/10: [Download]
8. SELANGOR NEW!
    SGOR1_10: [Download]
    SGOR2_10: [Download]
    SGOR3_10: [Download]
    SGOR_skema/10: [Download]
9. PAHANG NEW!
    PHG1_10: [Download]
    PHG2_10: [Download]
    PHG3_10: [Download]
    PHG_skema/10: [Download]
10. MELAKA NEW!
      MKA_set1_10: [Download]
      MKA_set2_10: [Download]
11.  KUALA LUMPUR NEW!
       kl_fizik10: [Download]
12.  PERAK NEW!
       gerak_gempur10:  [Download] 
13.  MRSM 2010  NEW!
       MRSM_10: [Download]  

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2010 set2


Negeri Terengganu
Bahasa Melayu [K1] [K2]
Bahasa Inggeris [K1] [K2]
Pendidikan Agama Islam [K1] [K2]
Matematik [K1] [K2]
Matematik Tambahan [K1] [K2]
Sejarah [K1] [K2]
Fizik [K1] [K2] [K3] [ Skema ]
Kimia [K1] [K2] [K3]
Biologi [K1] [K2] [K3]
Sains [K1] [K2]
Pengajian Awam [K1] [K2]
Pengajian Elektrik [K1] [K2]
Pengajian Mekanikal [K1] [K2]
Tasawwur Islam [K1] [K2]
Pendidikan Seni Visual [K1] [K2]
Perdagangan [K1] [K2]
Prinsip Akaun [K1] [K2
]

Negeri Johor

Negeri Kedah
Mathematics – K1 , S1 , K2 , S2

Negeri Kelantan
Additional Mathematics [P1 ] [P2]
Mathematics [ Kertas 1 ][ Kertas 2]
Science – K1 , K2
Sejarah [K1]  [K2],[skema]
Bahasa Inggeris [ Kertas 1][Kertas 2 ]
Biology [ Kertas 1 ] [ Kertas 2 ][ Kertas 3 ]

Negeri Sembilan
Chemistry – P1 , P2 , P3 , Skema
Science – K1 , K2 , Skema
Physics – P1 , P2 , P3 , Skema
Biology – P1 , P2 , P3
Sejarah [K1]  [K2]{skema}
Bahasa Melayu - K1 , K2 , Skema
Bahasa Inggeris – P1 , P2 , Skema
Additonal Mathematics – K1 , K2 , Skema
Mathematics – K1 , K2 , Skema
Sains Pertanian – K1 , K2
Pendidikan Islam – K1 , K2 , Skema
Tasawwur Islam – K1 , K2 , Skema
Pendidikan Seni Visual – K1 , K2
Perdagangan – K1 , K2 , Skema
Prinsip Perakaunan – K1 , K2 , Skema
Ekonomi Asas – K1 , K2 , Skema

Negeri Pahang
Bahasa Melayu [ Kertas 1] [ Kertas 2] Skema [Kertas 1] [Kertas 2]
English [ Paper 1] [Paper 2] skema [Kertas 1] [Kertas 2]
Pendidikan Islam [ Kertas 1] [ Kertas 2]  skema [Kertas 2]
Mathematics [ Paper 1] [ Paper 2] skema [Paper 1] [Paper 2]
Science [ Paper 1] [Paper 2] skema [Paper 1 & 2 ]
Biology [Paper 1] [ Paper 2] [Paper 3] skema  [Paper 1] [Paper 2] [Paper 3]
Chemistry [ Paper 1] [ Paper 2] [ Paper 3] skema [Paper 1] [Paper 2] [Paper 3]
Physics [Paper 1] [Paper 2] [Paper 3] skema [Paper 1] [Paper 2] [Paper 3]
Additonal Mathematics [ Paper 1][Paper 2] skema [Paper 1] [Paper 2]
Prinsip akaun [ Kertas 1][ Kertas 2] skema [Kertas 1] [Kertas 2]
Geografi [ Kertas 1] [Kertas 2] skema [Kertas 1] [Kertas 2]
Perdagangan [ Kertas 1] [ Kertas 2] skema [Kertas 1] [Kertas 2]
Ekonomi Asas [Kertas 1] [Kertas 2] skema [Kertas 1] [Kertas 2]

Negeri Perak
Additonal Mathematics – K1 , K2 , S1 , S2
Mathematics – K1 , K2 , S1 , S2
Bahasa Melayu – K1 , K2

Negeri Sabah
Additional Mathematics – K1 , S1 , K2+S2
Mathematics – K1+S1 , K2+S2
Bahasa Melayu – K1 K2

MRSM
Additional Mathematics – K1K2+Skema
Mathematics [ Kertas 1 ][Kertas 2]
Bahasa Melayu – K1 , K2
Bahasa Inggeris – [Kertas 1][Kertas 2]
Chemistry [Kertas 1][Kertas 2][Kertas 3]
Biology [Kertas 1] [Kertas 2] [ Kertas 3]
Sejarah [Kertas 1 ] [Kertas 2]
Tasawwur Islam [Kertas 1] [Kertas 2]
Prinsip Perakaunan [Kertas 1] [Kertas 2]

Negeri Selangor
Bahasa Melayu – K1 , K2
Mathematics – Paper 1 , Answers : Paper 2 , Answers
Physics  [ P1 ] [ P2] [ P3] skema [ P1] [ P2] [ P3]

Negeri Melaka

Negeri Pulau Pinang
Bahasa Melayu – K1 , K2

Wilayah Persekutuan
Bahasa Melayu – K1 , K2
Additional Mathematics – K1 , K2 , S1 , S2
Prinsip Perakaunan , sila klik sini.