KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN 1 MALAYSIA

AHLI BERDAFTAR

MENU TRIAL PAPERS

3 Disember 2011

Taman SPM 2009


SPM 2009

Koleksi Kertas Percubaan SPM 2009

KERTAS PERCUBAAN SPM SABAH 2009:
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Kimia
Biologi
Sains
Fizik
Mathematic
Add Math
KERTAS PERCUBAAN SPM KEDAH 2009:
Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
Sejarah
Sains
Kimia
Biologi
Add Math
Mathematic
Pendidikan Islam
Prinsip Akaun
Perdagangan
Fizik (k1)(k2)(k3)(skema)

KERTAS PERCUBAAN SPM PERLIS 2009:
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sains
Kimia
Biologi
Add Math
Pendidikan Islam
Mathematic
Ekonomi Asas
Fizik
Sejarah

KERTAS PERCUBAAN SPM N9 2009:
Sejarah (k1)(K2)Bahasa Cina
Bahasa Melayu
Prinsip Akaun Q&A
Ekonomi Asas Q&A
Mathematic (
k1)(k2)(skema)

KERTAS PERCUBAAN SPM PAHANG 2009:
Mathematic
Add Math
Biologi
Kimia
Fizik
Sejarah
Bahasa Cina
Bahasa Melayu (
soalan)(skema)
Bahasa Inggeris (
soalan)(skema)
Sains (
soalan)(skema)
Pendidikan Moral (
soalan)(skema)
Geografi (
soalan)(skema)
Prinsip Akaun (
soalan)(skema)
Ekonomi Asas (
soalan)(skema)
Perdagangan (
soalan)(skema)
Pendidikan Islam (
soalan)(skema)
PSV (
soalan)(skema)

KERTAS PERCUBAAN SPM PERAK 2009:
Bahasa Cina
Mathematic Q&A
Add Math Q&A
Sejarah
Prinsip Akaun

KERTAS PERCUBAAN SPM KELANTAN 2009:
Mathematic
Kimia (
k1)(k2)(k3)
Biologi (k1)(
k2)(k3)
Sains (
k1)(k2)(skema)Sejarah
Geografi
PSV
Pendidikan Islam
ICT
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Add Math
Fizik
Prinsip Akaun

KERTAS PERCUBAAN SPM SELANGOR 2009:
Kimia (k1)(k2)(k3)Mathematic
Add Math
Bahasa Cina
Kesusaseraan BC
Bahasa Melayu Q&A
Bahasa Melayu KLANG
Bahasa inggeris
Fizik
Prinsip Akaun

KERTAS PERCUBAAN SPM MRSM 2009:
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Mathematic
Kimia
Fizik
Biologi
Prinsip Akaun
Pendidikan Islam
Sejarah
EST
Add Math (
K1)(skema)
Add Math (
K2)(skema)

KERTAS PERCUBAAN SPM KL 2009:
Bahasa Cina
Bahasa Melayu
Add Math Q&A
Sejarah

KERTAS PERCUBAAN PULAU PINANG 2009:
SMK PHOR TANG

Perdagangan (k1)(k2)
Prinsip Akaun (
k1)
Bahasa Inggeris (
k1)
Bahasa melayu (
k1)

SMK VALER
Bahasa Cina Q&A

PPD SEBERANG PERAI
Add Math (k1)(skema)
Add Math (
k2-skema)

KERTAS PERCUBAAN SPM SBP 2009:
Add Mathematic
Mathematic
Bahasa Melayu 
Bahasa Inggeris