KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN 1 MALAYSIA

AHLI BERDAFTAR

MENU TRIAL PAPERS

19 Ogos 2009

TAMAN STPM PELBAGAI 2009 dll

TERIMA KASIH KEPADA SEMUA YANG MENYUMBANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, MOGA LAMAN INI BERGUNA UNTUK SEMUA PELAJAR WARISAN NEGARA KITA.
Laman ini adalah koleksi pautan yang telah diperolehi dari berbagai sumber dalaman atau luaran internet. Sebagai pendidik yang mencintai ilmu pengetahuan adalah diharapkan agar para pelajar dapat menafaatkan segala yang terdapat disini. Kaedah dan rahsia yang paling berguna untuk berjaya ialah dengan membuat latihan sebanyak mungkin.


KOLEKSI PAUTAN BERGUNA STPM 2009 (pelbagai)
GEOGRAFI
Geografi Kertas 1  STPM Perlis
Geografi Kertas 1 Trial STPM Perlis (SKEMA)
Geografi Kertas 2 Trial STPM Perlis
Geografi Kertas 2 Trial STPM Perlis (SKEMA)
BAHASA MELAYU
STPM Trial BM Kertas 1 Kuala Lumpur
STPM Trial BM Kertas 2 Kuala Lumpur
STPM Trial BM Kertas 1 Melaka
STPM Trial BM Kertas 2 Melaka
STPM Trial BM Kertas 1 Perlis
STPM Trial BM Kertas 1 Perlis SKEMA
STPM Trial BM Kertas 2 Perlis
STPM Trial BM Kertas 2 Perlis SKEMA
SEJARAH STPM 2009
Sejarah 1 KL
Sejarah 2 KL SKEMA
Sejarah 2 KL
Sejarah 1 N9
Sejarah 1 N9 SKEMA
Sejarah 1 Pahang
Sejarah 1 Pahang SKEMA
Sejarah 2 Pahang
Sejarah 2 Pahang SKEMA
Sejarah 1 Terengganu
Sejarah 1 Perak

PENGAJIAN AM STPM 2009
Pengajian Am Kertas 1 St Joseph Kuching, Sarawak
Pengajian Am Kertas 2 St Joseph Kuching, Sarawak
Pengajian Am Kertas 1 JohorPengajian Am Kertas 2 Johor
Pengajian Am Kertas 1 Kedah
Pengajian Am Kertas 2 Kedah (SKEMA)
Pengajian Am Kertas 1 Kuala Lumpur
Pengajian Am Kertas 2 Kuala Lumpur
Pengajian Am Kertas 1 Melaka
Pengajian Am Kertas 2 Melaka
Pengajian Am Kertas 1 Perak
Pengajian Am Kertas 2 Perak
Pengajian Am Kertas Perak (SKEMA)
Pengajian Am Kertas 1 N9

Pengajian Am Kertas 2 N9
Pengajian Am Kertas 1 Perlis
Pengajian Am Kertas 2 Perlis

Pengajian Am Kertas 1 Pahang
Pengajian Am Kertas 2 Pahang
Pengajian Am Kertas 2 Pahang SKEMA
Pengajian AM Kertas 1 Penang(other school)
Pengajian AM Kertas 2 PenangCredit to Khor Got HunBiology
 1. Kedah Trial exam Paper 1 and 2 2009
 2. Johor Trial Exam Paper 2 2009 with answer scheme
 3. Pahang Trial Exam Paper 1 and Paper 2 2009 with answer
 4. Perak SMJK Tsung Wah Kuala Kangsar Trial Exam P1 and P2 with answer
 5. Perak SMJK Sam Tet Ipoh Trial Pxam Paper 1 and Paper 2 with answer
 6. Perak SMK St. Michael Ipoh Trial Exam Paper 1 and Paper 2 with answer
 7. Terengganu Trial Exam Paper 1 and Paper 2 with answer scheme


Chemistry
 1. Johor Trial Exam Paper 1 and 2 2009 with answer scheme
 2. Kelantan Trial Exam Paper 1 and 2 2009 with answer scheme
 3. Negeri Sembilan Trial Exam paper 1 and 2 2009 with answer scheme
 4. Pahang Trial Exam Paper 1 and Paper 2 2009 with answer scheme
 5. Perak SMJK Tsung Wah Kuala Kangsar Trial Exam P1 and P2 2009 with answer
 6. Perak SMJK Sam Tet Ipoh Trial Exam P1 and P2 2009 with answer scheme
 7. Perak SMK St Michael Ipoh Trial Exam P1 and P2 2009 with answer scheme
 8. Terengganu Trial Exam Paper 1 and Paper 2 with answer scheme
 9. Penang SMJK Chung Ling Trial Exam Paper 1 and Paper 2 2009
 10. Kedah Trial Exam Paper 1 and Paper 2 2009
 11. Melaka Trial Exam P1 and P2 2009
 12. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Trial Exam P1 and P 2 2009
PERLIS
STPM 2009 PERLISBM [K1][K2][SKEMA BM1][SKEMA BM2]
B ARAB[K1][K2][SKEMA BA1][SKEMA BA2]
EKONOMI[K1][K2]
GEOGRAFI[K1][K2][SKEMA GEO1][SKEMA GEO 2]
PENG AM[K1][K2]
PENG PERNIAGAAN[K1][K2][skema k1]
SEJARAH [K1][K2][SKEMA SEJARAH 1][SKEMA SEJ 2]
SENI VISUAL[K1][K2][SKEMA K1][SKEMA K2]
SYARIAH[K1][K2][SKEMA K1][SKEMA K2]
USULUDIN[K1][K2][skema k1][skema k 2]
KESUSASTERAAN MELAYU[K1][K2][skema k1][skema k2]
SASTERA[K2]SABAH
STPM 2009 SABAH

PAHANG
STPM 2009 PAHANG


STPM PAHANG 2008
B.Melayu


BM (1 2) : ANS (1 2
SEJRAH (1 2) : ANS (1 2)
MATH (1 2) : ANS (1 2)
KIMIA (1 2) : ANS (1 2)
FIZIK (1 2) : ANS (1 2)
BIOLOGI (1 2) : ANS (1 2)
GOE (1 2) : ANS (1 2)
P AM (1 2) : ANS (1 2)
PP (1 2) : ANS (1 2)
EKONOMI (1 2) : ANS (1 2)

PEROJEK STPM JUJ 2009TERENGGANU
STPM 2009 TERENGGANU
Pengajian Am Q&APERAK
STPM 2009 PERAK

STPM 2008 PERAK
MELAKA
STPM 2009 MELAKA

Koleksi soalan di mediafire all in one


KUALA LUMPUR
STPM 2009 KL
Pengajian Am 1 Pengajian Am 2
Mathematics T&S 1
Mathematics T 2 
Mathematics S 2 
Physics 1 : Physics 2
Chemistry 1 : Chemistry 2
Biology 1 : Biology 2
Bahasa Melayu 1 : Bahasa Melayu 2
Sejarah 1 Sejarah 2
Sejarah 2 Answer from student
Perakuanan 1Answer
Perakuanan 2 Answer
Ekonomi 1 : Ekonomi 2

NEGERI SEMBILAN
STPM 2009 N9
Pengajian Am Q&A
Mathematics T&S Paper 1Q&A
Mathematics T 2 Q&A
Mathematics S 2 Q&A
Physics Q&A
Chemistry Q&A
Biology Q&A
Sejarah 1 Q&A
Pengajian Perniagaan 1 Q&A
Pengajian Perniagaan 2

PULAU PINANG
STPM 2009 PULAU PINANG
SMJK ChungLing, Pulau Pinang
Pengajian Am
Mathematics T
Physics 1
Chemistry

SMJK Penang Chinese Girls High School, Pulau Pinang
Mathematics T Q&A
Biology Q&A
SMJK JitSin, Bukit Mertajam


NOTA STPM _ PENGAJIAN AMSTPM GEOGRAFI (942)
Mengandungi dua bahagian;
- alam sekitar fizikal
- alam sekitar manusia
Dapatkan sukatan pelajaran geografi lebih lanjut disini

Strategi menjawap geografi STPM

Pautan berguna:

STPM Pengajian Am (900)
Terdiri daripada dua kertas:
Kertas 1: Aneka Pilihan (2 jam)
Mengandungi 60 soalan aneka pilihan
Kertas 2: Esei (2 jam 40 minit)
Terdiri daripada empat bahagian:
Bahagian A - Karangan berorientasi sastera (300 - 350 patah kata)
Bahagian B - Karangan berorientasi sains (300 - 350 patah kata)
Bahagian C - Ubah bentuk petikan kepada graf/carta dan lain-lain
Bahagian D - Ubah bentuk graf/carta dll kepada karangan/rencana.

STPM Bahasa Melayu
Terbahagi kepada dua kertas:
Kertas 1 : Aneka Pilihan (2 jam)
Mengandungi 60 soalan aneka pilihan.
Kertas 2 : Esei (3 jam)
Mengandungi empat bahagian:
Bahagian A - Karangan (50 markah)
Bahagian B - Rumusan (20 markah)
Bahagian C - Alih Bentuk Teks (15 markah)
Bahagian D - Analisis Kesalahan Bahasa (15 markah)

STPM EKONOMI
KandunganPengenalan - membincangkan tentang masalah asas ekonomi, keluk kemungkinan pengeluaran, sistem ekonomi, analisis ekonomi dan alat analisis dalam ilmu ekonomi.

Mikroekonomi - membincangkan tajuk-tajuk seperti permintaan dan penawaran, keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran, teori permintaan dan perlakuan pengguna, teori pengeluaran dan kos pengeluaran, struktur pasaran dan penentuan harga dan output, teori agihan, dan peranan kerajaan.
Makroekonomi - membincangkan tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada makroekonomi, perakaunan pendapatan negara, penentuan keseimbangan pendapatan negara, peranan wang dalam ekonomi, masalah makroekonomi dan dasar penstabilan, perdagangan dan kewangan antarabangsa, dan pertumbuhan ekonomi.Bentuk PeperiksaanTerdiri daripada dua kertas:
Kertas 1 : Mikroekonomi (3 Jam)
Kertas 2 : Makroekonomi (3 Jam)Kedua-dua kertas ini terdiri daripada 
empat bahagian:
Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan (30 markah)
Bahagian B : Soalan esei ringkas (30 markah)
Bahagian C : Soalan esei panjang (20 markah)
Bahagian D : Soalan kuantitatif ( 20 markah )

RAMALAN 1
Fenomena blog semakin mendapat perhatian sejak akhir-akhir ini di negara kita. Pelbagai jenis blog wujud di alam maya, ada blog yang cenderung kepada kebaikan dan tidak kurang pula yang membawa kepada keburukan. Bincangkan kebaikan dan keburukan kewujudan blog dalam konteks negara kita Malaysia.
RAMALAN 2
Gejala rasuah kian berleluasa dan semakin membimbangkan penduduk di negara kita kerana kesannya amat teruk kepada kesejahteraan negara serta keharmonian masyarakat. Bincangkan punca-punca dan langkah-langkah untuk mengatasi gejala rasuah di Malaysia.
RAMALAN 3
Masalah sosial yang paling kritikal dan hangat diperkatakan ialah masalah keganasan rumah tangga. Bincangkan punca-punca berlakunya masalah.
RAMALAN 4
Barah payu dara bagaikan pembunuh nombor satu wanita pada abad ini. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penyakit berbahaya ini.
RAMALAN 5
Malaysia merupakan antara sebuah negara membangun yang berjaya melaksanakan misi penerokaan angkasa lepas. Pada pendapat anda, apakah kepentingan misi ini kepada negara kita.
RAMALAN 6
Setiap kali menjelang hujung tahu kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia akan mengalami banjir. Bincangkan punca-punca dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.


Koleksi Soalan Percubaan Sejarah STPM Perak
Soalan Percubaan Sejarah STPM Perak
1SOALAN PERCUBAAN KERTAS 2 2006
(For those students who are still not well-versed with Sejarah STPM answering technique, "Kem Teknik Menjawab Sejarah STPM 2009" was prepared by experienced teachers from Perak.)Well, who knows if some of the questions here might come out this year in STPM 2009.


You can download all the stuff here (in zip format).

Tiada ulasan: