KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN 1 MALAYSIA

AHLI BERDAFTAR

MENU TRIAL PAPERS

12 Januari 2011

TAMAN SOALAN SPM 2010

Koleksi Soalan Percubaan 2010- klik disini
Koleksi soalan Sebenar - klik disini

Kertas Soalan Percubaan SPM 2010 set2Negeri Terengganu
Bahasa Melayu [K1] [K2]
Bahasa Inggeris [K1] [K2]
Pendidikan Agama Islam [K1] [K2]
Matematik [K1] [K2]
Matematik Tambahan [K1] [K2]
Sejarah [K1] [K2]
Fizik [K1] [K2] [K3] [ Skema ]
Kimia [K1] [K2] [K3]
Biologi [K1] [K2] [K3]
Sains [K1] [K2]
Pengajian Awam [K1] [K2]
Pengajian Elektrik [K1] [K2]
Pengajian Mekanikal [K1] [K2]
Tasawwur Islam [K1] [K2]
Pendidikan Seni Visual [K1] [K2]
Perdagangan [K1] [K2]
Prinsip Akaun [K1] [K2]

Negeri Johor

Negeri Kedah
Mathematics – K1 , S1 , K2 , S2

Negeri Kelantan
Additional Mathematics [P1 ] [P2]
Mathematics [ Kertas 1 ][ Kertas 2]
Science – K1 , K2
Sejarah [K1]  [K2],[skema]
Bahasa Inggeris [ Kertas 1][Kertas 2 ]
Biology [ Kertas 1 ] [ Kertas 2 ][ Kertas 3 ]

Negeri Sembilan
Chemistry – P1 , P2 , P3 , Skema
Science – K1 , K2 , Skema
Physics – P1 , P2 , P3 , Skema
Biology – P1 , P2 , P3
Sejarah [K1]  [K2]{skema}
Bahasa Melayu - K1 , K2 , Skema
Bahasa Inggeris – P1 , P2 , Skema
Additonal Mathematics – K1 , K2 , Skema
Mathematics – K1 , K2 , Skema
Sains Pertanian – K1 , K2
Pendidikan Islam – K1 , K2 , Skema
Tasawwur Islam – K1 , K2 , Skema
Pendidikan Seni Visual – K1 , K2
Perdagangan – K1 , K2 , Skema
Prinsip Perakaunan – K1 , K2 , Skema
Ekonomi Asas – K1 , K2 , Skema

Negeri Pahang
Bahasa Melayu [ Kertas 1] [ Kertas 2] Skema [Kertas 1] [Kertas 2]
English [ Paper 1] [Paper 2] skema [Kertas 1] [Kertas 2]
Pendidikan Islam [ Kertas 1] [ Kertas 2]  skema [Kertas 2]
Mathematics [ Paper 1] [ Paper 2] skema [Paper 1] [Paper 2]
Science [ Paper 1] [Paper 2] skema [Paper 1 & 2 ]
Biology [Paper 1] [ Paper 2] [Paper 3] skema  [Paper 1] [Paper 2] [Paper 3]
Chemistry [ Paper 1] [ Paper 2] [ Paper 3] skema [Paper 1] [Paper 2] [Paper 3]
Physics [Paper 1] [Paper 2] [Paper 3] skema [Paper 1] [Paper 2] [Paper 3]
Additonal Mathematics [ Paper 1][Paper 2] skema [Paper 1] [Paper 2]
Prinsip akaun [ Kertas 1][ Kertas 2] skema [Kertas 1] [Kertas 2]
Geografi [ Kertas 1] [Kertas 2] skema [Kertas 1] [Kertas 2]
Perdagangan [ Kertas 1] [ Kertas 2] skema [Kertas 1] [Kertas 2]
Ekonomi Asas [Kertas 1] [Kertas 2] skema [Kertas 1] [Kertas 2]

Negeri Perak
Additonal Mathematics – K1 , K2 , S1 , S2
Mathematics – K1 , K2 , S1 , S2
Bahasa Melayu – K1 , K2

Negeri Sabah
Additional Mathematics – K1 , S1 , K2+S2
Mathematics – K1+S1 , K2+S2
Bahasa Melayu – K1 K2

MRSM
Additional Mathematics – K1K2+Skema
Mathematics [ Kertas 1 ][Kertas 2]
Bahasa Melayu – K1 , K2
Bahasa Inggeris – [Kertas 1][Kertas 2]
Chemistry [Kertas 1][Kertas 2][Kertas 3]
Biology [Kertas 1] [Kertas 2] [ Kertas 3]
Sejarah [Kertas 1 ] [Kertas 2]
Tasawwur Islam [Kertas 1] [Kertas 2]
Prinsip Perakaunan [Kertas 1] [Kertas 2]

Negeri Selangor
Bahasa Melayu – K1 , K2
Mathematics – Paper 1 , Answers : Paper 2 , Answers
Physics  [ P1 ] [ P2] [ P3] skema [ P1] [ P2] [ P3]

Negeri Melaka

Negeri Pulau Pinang
Bahasa Melayu – K1 , K2

Wilayah Persekutuan
Bahasa Melayu – K1 , K2
Additional Mathematics – K1 , K2 , S1 , S2

Prinsip Perakaunan , sila klik sini.

Tiada ulasan: